×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

 Manĝito


南半球戦争地図

  Neniu scias de kie venis nia lingvo.     
Sed malnovaj saĝuloj pensis, ke ĝi estus lingvo
por vaguloj inter steloj

-Ĥenaka manskribo

Mura reĝlando lokiĝas en la suda ekstremo de Aŭstrala kontinento . Kaj Muroj loĝas en la Mura reĝlando. 18 triboj konstruas la reĝlandon. Se Muraj 18 triboj estas klasitaj al kelkaj grupoj, oni povas klasi al 4 grupoj en lingvo. Muroj kiuj parolas en la Oriea lingvo, Muroj kiuj parolas en la Okcia lingvo, Muroj kiuj parolas en la Nora lingvo kaj Muroj kiuj parolas en la Suda lingvo estas. Sed preskaŭ ĉiuj Muroj parolas en la Mura lingvo, arta helplingvo. Neniu konas kiu faris la helplingvon. Sed la helplingvo tenas tradicion de 4 Muraj lingvoj bone. Muroj ĉasas, fiŝas, kulturas terpomojn kaj nutras ruĝajn kamelojn. Ruĝaj kameloj estas laktujoj kaj vetruiloj por Muroj. Muroj ne havas urbon kaj kastelon. Unu tribo havas po unu ĉefa grandan vilaĝon kaj havas kelkajn malgrandajn vilaĝojn. En urĝa stato 18 tribestroj eletkas reĝon el inter si. Ordinare reĝo ne estas. Tio estas ĉio pri Muroj. Aakaita teksto estas la plej detala libro pri Muroj. Nur ĝiaj fragmentoj restas en biblioteko de Zambabela universitato. Aakaito estas Mura religia gvidisto.

En maro ĉirkaŭ Mura reĝlando, temperaturo de marakvo altiĝis antaŭ 30 jaroj. Do Muroj fiŝis pli multe kaj nombro de Muroj plimultiĝis dum 29 jaroj. Sed en la lasta jaro, Muroj fiŝis tre malpli multe. Neniu scias kialon. Sed en la jaro, nur Blua Suno  leviĝis. Ruĝa Suno ne leviĝis. Pro fiŝi malmulte, malsatego okazis en Mura reĝlando kaj multaj malsatmortoj aperis. Nombro de loĝantoj estis multe kaj nombro de fiŝoj estis malmulte. Ekster tio fiŝoj havas epidemion. Muroj kiuj manĝis fiŝojn epidemiiĝis kaj mortiĝis. Malsatuloj manĝis kadavrojn pro epidemio senŝancele. Hommanĝuloj vagis en Muraj vilaĝoj kaj ili epidemigis popolon. Epidemio kaj malsato damaĝis Murion. Pro tio 17 tribestroj eletkas Deon kiel Mura reĝo. Deo estis tribestro de Napopa tribo kiu parolas la Okcia lingvo. Deo decidis ke si komencos agresmiliton kontraŭ nordaj reĝlandoj por gajni manĝaĵon. 17 tribestroj subtenis ilian reĝon. Ĉar malsatego en Mura reĝlando estas tre severe. Kaj Deo mem komandis "Ruĝan meharistaron ". Ruĝa meharistaro havis 20,000 meharistojn el 18 triboj

駱駝騎兵
 "meharisto"
Ĉar Muroj ne havas urbon. Ili ne havis sieĝilon, ekzemple ramon , sieĝan turon kaj katapulton . Pri tio komence Deo kaj Ruĝa meharistaro vadis la riveron Muron kaj invadis Nederkajntan reĝlandon malrapide kaj batalis kontraŭ Nederkajnta armeo kampe. Kaj Ruĝa meharistaro, pro rapida movebleco, sieĝis kaj detruis Nederkajntan armeon kaj arestis Nederkajntan reĝon. Deo akceptis la reĝon ĝentile. Nederkajnta reĝo demandis al Deo.
«Ĉu vi ne mortigas min? »
Deo respondis
«Reĝo ne rajtas mortigi alian reĝon.»
Nederkajnta popolo sen reĝo suferis. Deo militiris al la Nederkajnta kastelo. Mura reĝlando redonis la reĝon al Nederkajnta popolo kontraŭ manĝaĵo por po 20,000 homoj en jaro kaj 40 sieĝiloj. Deo aliancis Nederkajntan reĝlandon kun Mura reĝlando kaj Deo instruis la Muran lingvon al Nederkajnta reĝo kaj lia ministroj. Kaj Deo diris al Nederkajnta reĝo
«En via lando, vi kaj via popolo, parolu en la via lingvo. Kaj kiam vi interparolas kun mi kaj mia popolo, bonvole parolu en la Mura lingvo. Ĉar la Mura lingvo estas arta lingvo kaj ĝi ne estas nia gepatra lingvo.»
Nederkajnta reĝo diris
«Se vi regos Aŭstralan kontinenton. Ni parolos en la Mura lingvo. Sed mi ne povas helpi vin. Ĉar nia lando estas malferta.»

Poste, lasinte 40 sieĝilojn en Nederkajnta reĝlando, Deo kun Ruĝa meharistaro militiris al Arlaoida kastelo impone. Arloida reĝo eliris el Arloida kastelo konsterne. Deo donis sendanĝerecon al Arloida reĝlando kontraŭ manĝaĵo por po 20,000 homoj en jaro. Kaj Deo instruis la Muran lingvon al Arloida reĝo kaj lia ministroj Kaj Deo diris al Arloida reĝo
«En via lando, vi kaj via popolo, parolu en la via lingvo. Kaj kiam vi interparolas kun mi kaj mia popolo, bonvole parolu en la Mura lingvo. Ĉar la Mura lingvo estas arta lingvo kaj ĝi ne estas nia gepatra lingvo.»
Arloida reĝo diris
«Se vi regos Aŭstralan kontinenton tute. Ni parolos en la Mura lingvo. Sed mi ne povas helpi vin, kun bedaŭro Ĉar nia lando estas malferta.»
破城槌
 "ramo"
Deo pensis ke li fondos multnacian aliancon per la Mura lingvo. Kaj per movebleco de Ruĝa meharistaro, Deo aliancis du reĝlandojn. Kaj por nutri Murojn, Mura reĝlando devis regi landojn ĝis la rivero Sergeio. Deo kun Ruĝa meharistaro militiris kaj invidis Pajnc'aran reĝlandon. Kaj oriente de Pajnc'ara kastelo, ili kunfluis kun 40 sieĝiloj. Kaj Mura armeo sieĝis la kastelon. 20 katapultoj katapultis multajn rokojn, 20 ramoj ramis pordegojn. Pajnc'ara reĝo fuĝis el la kastelo. Pajnc'ara kastelo kapitulacis al Mura reĝo. Ruĝa meharistaro okupais orientan duonon de Pajnc'ara reĝlando. Irinte en kastelon, Deo trovis la 215-an paĝon de Verda biblio en la Pajnc’ara ŝtoncirklo-sanktejo. Ĝi tekstas «Sovaĝa unu-okula reĝo renkontis dion en morta profundegaĵo kaj estis malbenita de la dio. Poste la reĝo manĝita de vento kaj mortis en sovaĝeĵo.»

Deo volis landojn ĝis la rivero Sergeio por Mura popolo. Pro tio Deo plani "Uraganan operacion". Deo dividis ruĝan meharistaron en 4 trupoj. Reĝa trupo, 2,100 meharistoj, lokiĝis en Pajnc'ara kastelo. Kaj ĉefa trupo, 8,500 meharistoj, lokiĝis nord-ĉirkaŭe de armea rado kaj ĝia tasko estis kapitulaciĝi Darmon kasteron. Kaj trupo de 4,200 meharistoj kaj trupo de 4,100 meharistoj lokiĝis inter ĉefa trupo kaj reĝa trupo. 4 trupoj celas al Sergeia urbo fine. La operacio estas tio kio turnas Ruĝan meharistaron kiel rado, okupas orientan Sergeiujon kaj sieĝas Sergeian kastelon. En Pajnc'ara kastelo restis 1,200 meharistoj de Napopa trubo kiu parolas en la Okcia lingvo kaj 900 meharistoj de Mata trubo kiu parolas en la Okcia lingvo.

Fuĝinta Pajnc'ara reĝo kun iliaj armistoj batalis kiel gerilanoj kontraŭ Mura armeo, kaj li petis helpon al Sergeio-Hazaifa reĝlando . Sergeio-Hazaifa reĝo komandis la gardan korpuson  kaj la 2-an korpuson, tute 25,000 soldatojn. 6,500 soldatoj en la 2-a korpuso iris al Darma kastelo kaj defandas kastelon kun Darma trupo. Kaj 6,000 soldatoj konstruis du fortikaĵojn en suda limo de Sergeiujo. Poste 3,000 soldatoj eniris orientan fortikaĵon kaj aliaj 3,000 soldatoj eniris okcidentan fortikaĵon. Darma kastelo kaj du fortikaĵoj baris Muran armean radon. Kaj Sergeio-Hazaifa reĝo mem komandis la gardan korpuson kaj 30 kanonojn, kaj sieĝis Pajnc'aran kastelon por detrui radakson. Tio estas "Libera aŭstrala operacio".
 
城塞
"fortikaĵo"
Ĉar Muraj trupoj kiuj sieĝas du fortikaĵojn de Sergeio-Hazaifo ne havas sieĝilon, ili ne povis katapulti la fortikaĵojn. Kaj nombroj de trupoj en fortikaĵoj estis simile al nombroj de sieĝantaj Muraj trupoj, pro tio Muraj trupoj ne povis neglekti fortikaĵojn. Ĉirkaŭ fortikaĵoj Muraj trupoj estis damaĝitaj multe. Aŭ ankaŭ 8,500-meharista trupo kiu sieĝis Darman kastelon ne povas movi. Ĉar povas esti ke trupo en kastelo atakos Muran trupon, de la dorso. Do ili daŭris batalli en konsuma milito. Kaj Mura ĉefa ameestro, Deo estis sieĝita, do Mura armeo perdis ordan komandon. Mura rado ne povas turniĝi. Ruĝa Meharistaro kiu perdis movelecon estas senforta. Tri Muraj trupoj estis ekstermitaj. "Uragano" malvenkis "Liberan aŭstralon".

En Pajnc'ara kastelo 2,100 meharistoj, 1,500 kapitinoj kaj 40 sieĝiloj estis. Sed ili estas sieĝitaj, do 20 ramoj ne utilis. Kaj pafdistanco de  20 katapultoj estis mallonge. Sieĝantaj Sergeiaj kanonoj enpafis kastelmuron forte ĉiuj tagoj. Deo pensis ke post nelonge Pajnc'ara kastelo kapitulacos al Sergeio-Hazaifo kaj se tia stato daŭros, ankaŭ Deo kaj 2,100 meharistoj estas ekstermitoj .

Do Deo decidis ke ili provos malsieĝi per galopa strumo de ĉiuj meharistoj. Deo kunvokis 7 "patrojn". 4 Napopaj "patroj" kaj 3 Mataj "patroj" kunvenis en la Pajnc’ara ŝtoncirklo-sanktejo. "Patro" estas komandano kiu komandas 300 meharistojn. Deo diris al "patroj"
«Sciigu al ĉiuj soldatoj. "Frategoj", gvidu "fratetojn". "Fratetoj", helpu "frategojn". Morgaŭ matene ni, ĉiuj soldatoj malsieĝos.»
Mata iu "patro" demandis al Deo.
«Sed pordego de kastelo estas kaptita de malamiaj paflinioj . Se ni eliros el tie, multaj soldatoj mortiĝos pro malamikaj kanonoj.»
Deo respondis
«Ni ne eliros el pordego. Ni faros sablan nebulon per katapultoj, poste ni detruos la plej malfortan kastelmuron per ramoj, el tie ni eliros.»
Ĉiuj "patroj" diris.
«Tio estas bonege.»

Meze de kunsido, subite,  Deo svenis. Muraj tribestroj aŭ reĝo svenas kaj povas spirit-paroli. Kiu vokis al li? En malluma ŝtoncirklo-sanktejo Deo vekiĝis. Tie okulkavoj de "patroj" estas malplenece kaj ili ne movas. Deo aŭdis  apenaŭ aŭdeblan vokon de mallumo, <Deo, Deo.>
<Kiu vokas al mi?>
<Mia nomo estas Daro>
<Ĉu Daro? Kial alia religia dio vokas al mi?>
<Mi estas volaro de Pajnc'ara popolo. Ho! reĝo kiu mortigis mian popolon! Ni kompromisu. Liberigu 1,500 virinojn el kastelo. Do mi forkurigos vin, 1,500 homojn el sieĝo. Sed se vi daŭras kapti virinojn en kastelo, do mi mortigos vin ĉiujn.>
<Dio! Ĉu vi forkurigos alian landan reĝon?>
<Mi ne forkurigos nur vin. Mi devas motrigi Muran reĝon. Anstataŭ mortigi vin, mi forkurigos 1,500 homojn.>
<Mi estas reĝo por ĉi-tiu kanpanjo. Nu la kampanjo finos baldaŭ. Do Mura reĝlando ne bezonos reĝon. Sed Mura reĝlando bezonas lertajn soldatojn. Mi liberigos viriojn. Do mi min oferos al vi. Pro tio bonvole savu miajn soldatojn>
<Ni interkonsentis. Revenu rekte al via lando el kastelo. Tuj kiam vi vin returnos, vi mortos. Ha, subaŭskultano estas.>
Deo vekiĝis el svenos.
Iu "patro" demandis.
«Kio okazos? Via moŝto.»
Deo respondis
«Batalo okazos. Kunsido finis. Morgaŭ matene ni malsieĝos.»

Morgaŭ matene, Deo liberigis 1,500 kaptitinojn. Sergeia armeo protektis virinojn. Kaj Muraj katapultoj pafadis rokojn al antaŭ de Sergeia tendaro daŭre. Sergeia armeo estis kovrita per sabla nebulo de pafatingoj kaj pafadoj tremigis teron. Kaj Muraj ramoj trarompis kastelmuron el kastelo. El tie 2,000 meharistoj eliris.
Deo mem komandis.
«Malingu glavojn!»
Antaŭ Deo malingis longan glavon fanditan el mirakloro. Ĝia nomo estas "Esperanto"

装甲騎兵 
"kirasulo"
Pro sabla nebulo, Sergeia armeo ne konas situacion. Meharistaro galopis, transsaltis sapeojn  kaj trarompis trupojn por kanonoj. Neglektante kanonojn, meharistaro galopiris kaj piedpremadis nekompletajn falangojn . Komandante ĉirkaŭ 400 gardajn kirasulojn , Sergeio-Hazaifa reĝo mem persekutis muran meharistaron. Komandante 300 rajdistojn, ankaŭ iu rajda brigadestro persekutis ĝin. Sergeia rajdisrato kaj kirasularo atakis meharistaron de ambaŭ flakoj. 500 meharistoj malsukcesis en forkuro. Ili estis soldatoj por sieĝiloj. Ili estis hakitaj per glavoj kaj defalis de sur kameloj. Iu rajdis sur reĝa ruĝa kamelo post Deo.
<Se tia stato daŭros, vi mortigos. Mura reĝo, Deo. Se vi reiros kaj kapitulacos al min, Mi vivigos vin.>
<Kiu estas vi?>
<Mi estas reĝo kiu havas tri okulojn. Se vi vin returnos, vi povas vidi mian 3-an okulon en mia frunto.>
<Vi estas Sergei-Hazaifa reĝo, ĉu ne? Mi rifuzas ambaŭ.>
<Vi estas mizera viro.>
<Ne. Mi estas mizera reĝo.>
Neniu estis post Deo. Ree Deo komandis.
«Forlasu vunditojn! Galopu! Galopu!»
Sergeiaj raidistoj kaj kirasuloj estas malpli rapide ol Ruĝaj meharistoj. Meharistaro faris distancon al Sergeia rajdistaro tuj. Ne-dormante en ankaŭ noktoj 1,500 meharistoj daŭris forkuri. En la forkura vojo meharistoj renkontis enigman trupon. Soldatoj de trupo rajdis ruĝajn meharistojn. Deo pensis ke ĝi estas Mura trupo, kaj li demandis «Kiu trupo estas vi? Kiu estas via komandanto?» Sed neniu respondis reĝan demandon. La enigma trupo ne rimarki trupon de Deo kaj militiris senvorte. En la enigma trupo, Deo trovis rajdistojn kiu havas "Esperanton", reĝan glavon. Deo konas lin. Li estas Deo. Same ĉiuj meharistoj trovis sin mem en la enigma trupo. Apud 1,500 meharistoj, samaj sed senvortaj 1,500 meharistoj pasis. Deo sciis ke si mortiĝos certe. Post 2 tagoj kaj 2 noktoj, meharistaro atingis limon inter Pajnc'ario kaj Nederkajntio. Ĉiuj meharistoj estis lace. Sur ruĝa kamelo Deo returnis. Li pensis ke si diros «Paŭzu.», ĉu ne? Tiam Deo svenis, defalis de sur kamelo, batis sian kapon forte. Kaj lia dekstra brako estis manĝita de aero, aŭ nenio. Sangegis de dekstra ŝultro. Ankaŭ lia maldekstra brako kaj liaj gamboj estis manĝegitaj avide. Fine lia trunko estis manĝegita. Restita kapo de Deo ridetis al liaj meharistoj, poste la kapo estis manĝegita. Nur la 215-an paĝon de Verda biblio restis sur la tero. Iu meharisto diris «Travida monstro manĝis nian reĝon.» Rigardinte malaperon de Mura reĝo, 1,500 meharistoj militiris al la direkto de Murio. Aliaj meharistoj estis atakitaj kaj mortigitaj de gerilanoj en ne nur Pajnc'ario, sed ankaŭ Nederkaintio kaj Arloidio. Nederkainta reĝlando kaj Arloida reĝlando estis aliancanoj de Mura reĝlando. 20,000 meharistoj ekiris de Mura reĝlando, sed apenaŭ nur 1,500 meharistoj revenis.

Sergeio-Hazaifa reĝo kaj lia armeo estis bonvenigita kiel liberiga armeo en reĝlandoj kiu alianciĝis kun Mura reĝlando. Multaj homoj subtenis Sergeio-Hazaifan reĝon kaj ili volis forigi la Muran lingvon. Ili pensis ke Muroj estis malforte pro uzi artan lingvon sen tradicio. Do Sergeio-Hazaifa reĝo kunvokis Pajnc'aran reĝon, Nederkajntan reĝon kaj Arloidan reĝon al Sergeia urbo. Tri reĝoj kunvenis Sergeion ĝoje. Nova aŭstrala kunsido komencis. Kaj Sergeio-Hazaifa reĝo aliancis tri reĝlandojn kun Sergeio-Hazaifa reĝlando. Poste Sergeio-Hazaifa reĝo diris al tri reĝoj.
«Viaj reĝlandoj estas malforte. Do se vi ne civilizos viajn reĝlandojn, ree vi estos invaditaj de Muroj. Do en via landoj, vi kaj via popolo, parolu en la Sergeia lingvo. Kaj kiam vi interparolas kun mi kaj mia popolo, kompreneble parolu en la Sergeia lingvo. Ĉar Sergeia lingvo estas bela cizilizacia lingvo kaj ĝi estas nia lingvo. Se vi paroliĝos Sergeian lingvon, via reĝlandoj iĝos civilizite kaj iĝos pliforte.»
Poste tri lingvoj en tri reĝlandoj neniĝis por la Sergeia lingvo. Kaj tri reĝlandoj iĝis tri provincoj, kiam Sergeio-Hazaifa reĝlando iĝis Aŭstrala imperio.

*Aŭstrala kontinento: En la mondo, du kontinento estas. Ili estas Aŭstrala kontinento kaj Boreala kontinento.
*Meharisto: rajdisto kiu rajdas sur kamelo.
*Ramo: sieĝilo kiu trarompas pordegon aŭ kastelmuron.
*Katapulto: sieĝilo kiu ĵetas rokon por rompi kastelon.
*Sergeio-Hazaifa reĝlando: unuiĝitaj reĝlandoj de Sergeiujo kaj Hazaifio
*Korpuso: trupo kiu havas 12,500 soldatojn en la mondo.
*esti kaptita de paflinio: esti celita de pafilo aŭ kanono.
*Sapeo: foso por ataki kaj sieĝi kastelon, tranĉeo
*Falango: densa kvadrato de soldantoj kiuj havas lancojn
*Kirasulo: peza rajdisto kiu kirasiĝas.

Barkituro

Revenu
Utopia Esperanto